S-Force kompakt radyal fanlar

S-Force centrifugal compact fans

Etkileyici performansa sahip kompakt fanlar

Değişken, yüksek hızlarda çalışan ve günümüzde var olan standart fanlar ile kıyaslandığında önemli performans artışı sağlayan küçük, kompakt fanlar.

Bu seriler şu anda 97 mm çaptan 225 mm’e kadar toplam 7 ölçüde mevcut olup, hava çıkışı 230 m³/h - 1530 m³/h ve 1200 Pa’a kadar maksimum basınç artışına sahiptir. Doğal olarak, kanatlar aerodinamik kriterlere göre geliştirilmiş ve verimlidir. Bu ürünler halihazırda ebmpapst bünyesinde geliştirilmiştir ve S-Force serisi güçlü EC direkt akım motorları ile usta bir şekilde birleştirilmiştir. Bu fanlar farklı DC gerilime sahip motor seçenekleri ile üretim programımızda mevcuttur.

Doğru Seçim – kompakt radyal fanlar

Genel olarak, aksiyel kompakt fanlar birçok soğutma yükünü optimum şekilde çözebilmektedir. Düşük hava akımında çok yüksek basınç gerektiren uygulamalarda ise, kompakt radyal fanlar doğru bir seçim olacaktır. Hava eksenel olarak emilir ve kanat tarafından 90° açı ile santrifüj kuvvet uygulanarak radyal yönde üfleme sağlanır. Bu nedenle, toplam hava akımı fan kanadını dış çapından terk edecektir. Sonucunda ortaya çıkan hava moleküllerinin daha yüksek kinetik enerjisi, çevresel hızı kanat göbek / merkez kısmı kısıtlı aksiyel fandan daha yüksek bir basınç oluşturur. Bu nedenle eğer herhangi bir uygulama havanın 90° yönlendirilmesini ve filtre gibi hava akımı önünde yüksek direnç yaratacak statik basınç kaynaklarının yenilmesi gerektiriyorsa, radyal kompakt fanlar aksiyel kompakt fanlardan daha verimli olacaktır.