Onaylı Kontrol Teknolojilerimiz

Arthur Grillo DPC200 : Sabit debi kontrol ünitesi

Genel kullanım alanı, klima santrallerinin vantilatör ve aspiratör hücrelerinde sabit debi kontrolü ve debi değerinin monitör edilmesi amaçlı olan Arthur Grillo DPC200 fark basınç sensörü, stoklu ürünlerimiz arasına girmiştir. Klima santrali uygulamaları beraberinde, Ebmpapst Greentech EC plug fan kullanılan her uygulamada sabit debi elde etme ve değiştirme şansı sunan bu sensör ile kısa süre içinde kapalı çevrim hız kontrol şeklinde çalışan bir uygulama sahibi olabilirsiniz.

Fark basınç ölçüm metodu ile hacimsel akış değerinin elde edilmesine olanak sunan bu uygulamada, kullanılan plug fanın emiş ağzı sıvamasına montajlı nozzle öncesindeki ve bu nozzle üzerindeki statik basınç farkı ölçülür. Bu metot ile sabit debi elde etmenin yolu, nozzledaki statik basıncı sabit tutabilmekten geçer. Bu nedenle, uygulamada hava akışının değişimine neden olan basınç farklılıklarına hızlıca tepki verebilecek PID kontrollü bir basınç sensörüne ve hız kontrollü bir plug fana gerek duyulur. Plug fanlarla kullanılması gereken emiş ağzı sıvamalarının, ürün kataloglarında K sabiti değerleri yer almaktadır. Bu metotla beraber kullanılan formülde; istenen hava debisi ve emiş ağzı K sabit değeri biliniyorsa, ölçüm yapılan iki nokta arasında yaratılması gereken fark basınç değeri ortaya çıkar. Arthur Grillo DPC 200 fark basınç sensörü, entegre PID kontrole sahip olup set edilen sabit debi değerine karşılık gelen fark basıncının elde edilebilmesi için fana 0-10 VDC çıkış verir. Bu kurulum için sensörden gelen oransal kontrol sinyalinin, fanın 0-10V girişine tatbik edilmesi yeterlidir.

Arthur Grillo DPC200 sabit debi kontrol ünitesinin diğer temel özellikleri aşağıda özetlenebilir;

  • Kontrol modu ve ölçüm modu arası geçiş.
  • Ayarlanabilir 2 set değeri ( gündüz - gece ).
  • Kontrol modunda 0-10V çıkış.
  • Ebmpapst ürünleri için kapalı çevrim hız kontrol şansı ve P-I algoritması.
  • Farklı ölçüm parametrelerinin monitörü ( fark basıncı veya hacimsel debi ).
  • Emiş ağzı sıvamasına ait olan "k" sabitinin girilmesi ile hacimsel akış hesaplanması ve kontrolü.
  • Besleme gerilimi 10....30 VAC ( 10mA ).