ErP yönergeleri fanlar için yüksek minimum verimlilik seviyesi gerektiriyor.

ERP yönergeleri fanlar için yüksek minimum verimlilik seviyesi gerektiriyor.

Avrupa Birliği'nde fanlar için minimum verimlilik değerlendirmesi;

Kyoto Protokolünün yürürlüğe girmesiyle birlikte Avrupa Birliği 2020 yılı itibariyle CO₂ salınımını en az %20 oranında düşürmeyi hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek için, 2005 yılında EuP yönergelerini yürürlüğe koyulmuştur ( Enerji tüketen ürünler yönergesi ). 2009 yılında ErP ( Enerji ile ilgili ürünler yönergesi ) isim değiştiren bu direktif, minimum gereksinimleri şart koşarak, sayısız enerji kullanan ürünün tasarruf potansiyeli üzerine çalışmaktadır. Fanlar ile ilgili limitler ise 2010 yılı Haziran ayında belirlenip, şu anda zorunlu hale gelmiştir.

Hangi fanlar etkilenmektedir?

125 Watt - 500 kW elektriksel güç girişine sahip tüm tip fanlar (aksiyel, ileriye/geriye dönük kanatlı santrifüj fanlar, cross flow ya da diagonal fanlar) için geçerlidir. Bağımsız olarak çalışan ve bir sistemin içerisinde çalışan fanlar için de bu direktif uygulanmaktadır.

Yönerge ne zamandan itibaren bağlayıcı nitelik taşıyacak?

İlk aşama Ocak 2013 itibariyle,İkinci aşama ise verimlilik gerekliliklerinin daha da sertleşmesi ile Ocak 2015'de yürürlüğe girecektir.

Nasıl uygulamaya konacak?

Avrupa Birliği, ErP yönergesi çerçevesinde fanlar için minimum verimlilik seviyelerini belirlemektedir. Bunlar elektriksel giriş gücüne bağlı olarak fanın optimum çalışma noktasında ortaya çıkardığı hava performansına oranlanması şeklinde ortaya çıkan değerlerdir. Kullanılacak fanın, ErP yönergesine uyumlu olup olmadığına karar vermek için komple bir fanın verimliliği değerlendirilmelidir. Örneğin, bu bir gruplama şeklinde ortaya çıkan hız kontrol ünitesi, motor ve fan kanadından oluşan bir fan motoru ise.

Yönergeden hangi ülkeler etkileniyor?

Bu direktif AB üyesi olan 27 ülke için zorunludur. Ayrıca Avrupa'ya ithal edilen tüm fanların yanı sıra diğer entegre cihaz komponentleri için geçerlidir.

Bu kanun neden yürürlüğe girdi?

CO2 salınımını kayda değer ölçüde indirgemek. Bunun beraberinde her türlü makine endüstrisinde kullanılan ve hava hareketi sağlayan fan motorlarının kayda değer oranda enerji tüketen komponentler olması nedeniyle kendine ait bir satırı mevcuttur.

Gelecek GreenTech EC teknolojisinindir.

GreenTech

Bu unsurların ışığında, ebmpapst tarafından fanlar için geliştirilen yenilikçi GreenTech EC teknolojisi tüm gücünü sergilemektedir. AC motorlu fanlara kıyasla, GreenTech EC motorlar, %90’ı aşan bir oranda verimlilik sağlamaktadır. Bu durum geleneksel AC çözümleri ile karşılaştırıldığında çok daha fazla enerji tasarrufu anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra, GreenTech EC fanlar, oransal olarak kontrol edilebilmeleri nedeniyle hava performansını uygulamaya en uygun şekilde adapte etmeyi mümkün kılar. En önemli olumlu sonuç ise, enerji tasarrufudur. Elektronik ve aerodinamik aksamın motora mükemmel biçimde entegre olması sayesinde, ebmpapst GreenTech EC fanları, sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda optimum komütasyon tekniği ve kanatların aerodinamik tasarımı sayesinde çok daha sessiz çalışır.