Basın bültenleri

Şirketimizle ilgili son haberlere ya da ürünlerimiz ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

Sıfır basınç regülatörlü (GB-ND) Gaz vanası

Dünyanın lider fan ve motor üreticisi olarak, yıllardır gaz blowerı tedarikçisi olduğumuz ısıtma sektörü müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilmek ve ürün gamımızı destekleyebilmek adına her alanda çözümler üretmeye devam ediyoruz, bu bir gaz valfi olsa bile !

Figür 1
 
Figür 2
 
Figür 3

Sıfır basınç regülatörlü (GB-ND) Gaz vanası temeli

Dünyanın lider fan ve motor üreticisi olarak, yıllardır gaz blowerı tedarikçisi olduğumuz ısıtma sektörü müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilmek ve ürün gamımızı destekleyebilmek adına Karl Dungs GmbH firmasının GB serisi gaz valfi programını 01.04.2011 tarihinde ebmpapst bünyesine dahil ettik. Bu tarihten sonra ise halihazırda ısıtma sektörü tarafından yakından tanınan GB serisi gaz valflerinin dizaynı, üretimi ve sistem entegrasyonu ile alakalı güncellemeler gerçekleştirdik. Amacımız ise mevcut müşterileri ve potansiyel gelecek projeleri daha verimli desteklemekti, böylece müşterilerimize tek kaynaktan tedarik edilebilecek optimum verime sahip sistem çözümlerimizi hava-gaz yolu şeklinde gaz blowerı, venturi ve gaz valfi olarak sunmaya başladık.

Bu makalede, bu gaz valflerinin temel fonksiyonlarını daha iyi tanıtabilmek ve hedef uygulama hakkında bilgi vermek istiyoruz.

İçinde ne var? Gaz vanasının birincil rolü, ısıtma uygulamasında ortaya çıkacak yanma prosesi için gerekli gaz akışını ayarlama ve güvenli şekilde kapamaktır. Ürün dökümanlarımız bu gaz valfini, multi-fonksiyonel bir gaz kontrol valfi olarak tanımlamaktadır. Bu valfi sadece bir emniyet kapama vanası olarak değil, çift emniyet kapama vanasının kombinasyonu, sıfır basınç regülatörü ve gaz akım miktarını kısma vanası olarak değerlendirmek doğru olacaktır. Bu sistemi oluşturan tüm bileşenlerin ana fonksiyonunu inceleyecek olursak;

Çift emniyet kapama vanası: Uygulamaya gaz akışına izin verir ve daha önemlisi uygulamanın kontrol sistemi alev hissetmediğinde gaz akışını keser. Emniyet kapama vanasında, uygunluk normları gereği iki noktada kapama gereklidir. Böylece bir güvenlik vanasının herhangi bir arıza vb. nedenli kapamada başarılı olamaması durumunda ikinci vana kapanır ve gaz akışını durdurur.

Sıfır basınç regülatörü: Gaz vanasının çıkış basıncını, çıkışta sıfır basınç elde edebilme çabasıyla kontrol eder. Böylece, gaz akışı ancak ventüri karıştırıcıdan gelecek negatif basınç sinyali ile gerçekleşecektir.

Kısma vanası / Ana akım ayarı: Gaz vanasından çıkan maksimum gaz akışını tanımlayan ayarlamadır.

Bu sistem bileşenlerinin nasıl bir entegrasyon içinde olduğunun daha kolay anlaşılabilmesi için Figür 1 'de BG serisi gaz vanasının kesit alan görseli yer almaktadır. Gaz, P1 noktasında gaz vanasına girer, V1 & V2 kapama vanaları boyunca devam eder, sıfır basınç regülatörüne girer(#13), regülatörden sonra ana akım kısma vanasından çıkar ve P2 çıkış noktasından gaz vanasını terk eder.

Gaz vanasının belki de en önemli iki işlevsel özelliği, ana akımı ayar görevi gören kısma vanası(#9) ve ofset düzeltmesidir (# 15). Bu ayar vidalarının konumu, yüksek ve düşük ateşleme oranında temiz bir yanma prosesi sağlanması için kritik öneme sahiptir. Figür 2 'de yer alan grafik, yakıcının ısı yüküne karşılık ortaya çıkan CO2 oranına kısma vanası/ana akım ayarı ve ofsetin etkisini tarif etmektedir. Figür 2 de gösterildiği üzere, yüksek ateşleme oranında ana akımın ayarı CO2 ye etilerken, ofset ayarı ise düşük ateşleme oranında CO2 yi etkilemektedir. Genel kabül görmüş kural olarak, alev yakıcı yüzeyine yaklaşınca yüksek ateşleme oranında yakıta verilen daha az yanma havası (örnek: CO2 = 9%) ve düşük ateşleme oranında ise yakıta verilen daha fazla yanma havası (CO2 = 8.5%) yakıcı/brülörün düzgün soğuması için gereklidir.

Uygulama: Gaz vanası, yanma için gerekli hava-gaz oranı kontrol sisteminin ön karıştırmalı gaz blowerı, ventüri karıştırıcı ve yakıcı kontrol kartı ile beraber çalışan bir bileşenidir. Bu sistem bileşenleri, hava-gaz karışımının güvenli kontrolü, izlenmesi ve yanma prosesinin ortaya çıkması için birlikte çalışmaktadır. ( Referans görsel Figür 3 ) Bu gaz vanalarının kullanıldığı tipik uygulamalara örnel olarak yüksek verimli yoğuşmalı kombi ve kazanlar, sofbenler, nemlendiriciler ve endüstriyel mutfak fırınları örnek verilebilir.